Scratch ohjelmointia

Opitaan ohjelmoinnin perusteet havainnollisesti graafisella ohjelmointikielellä